Log ind med registreret brugernavn til denne materialesamling for at for at få vist hele materialesamlingens indhold

hpros.dk udbudsret
Indtast brugernavn: Husk mig

Markering i »Husk mig« lægger en såkaldt cookie på brugerens computer.
Denne cookie bevirker, at brugeren slipper for at indtaste brugernavn ved fremtidige indlogninger.
Om cookien og beskyttelse af personlige oplysningerhpros.dk udbudsret 

hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75
e-mail: post@hpros.dk

NB! Dette websted er en reserve for webstedet på www.hpros.dk, hvortil henvises


Startside websted Startside udbud Abonnement Om materialesamlingen Links Nyhedsbreve Søg


Udbudsretlig materialesamling

Om cookie, om hvordan man logger ud, og om håndtering af personoplysninger: Se dette link (åbner i nyt vindue)

Problemer med at se dokumenterne eller manglende nyhedsmails? Se løsningen (åbner i nyt vindue)

Afgørelser og kommentarsamlinger m.m.

Afgørelser fra Klagenævnet for Udbud
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000 1999 1998 1997 1996 1992-1995

Afgørelser fra EU-domstolen og Retten i Første Instans
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Afgørelser fra danske domstole
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2
015 2014 2013 2012 2011

Udvalgte afgørelser fra KOFA
Nærmere om baggrunden (åbner i nyt vindue)
2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015

Kommentarsamlinger ol.
Kommentarsamlinger med resuméer for afgørelser fra ca. 2010 og fremefter
Resumésamlinger uden kommentarer navnlig for tidligere afgørelser

Emneregister, regler og vejledninger m.m.

Emneregister

Danske regler

EU-regler og tærskelværdier

Danske lovmotiver

Tidligere regler

Vejledninger ol.
(herunder link til Klagenævnet for Udbuds årsberetninger)

Diverse

 

 

 

Nyindlæggelser i materialesamlingen

17. maj 2024 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. maj 2024. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over forskellige forhold i forbindelse med, at ordregiveren ved et udbud havde tilbagekaldt tildelingsbeslutningen og truffet en ny tildelingsbeslutning.

8. maj 2024 indlagt henvisning til en kendelse af 10. april 2024 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Sagen angår en klage, der ikke tages til følge, over at ordregiveren ikke havde anset klageren for at have indgivet en ansøgning om prækvalifikation.
Desuden indlagt emneregistrets del 6 ajourført pr. 30. april 2024.

Nyhedsarkiv

     


hpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk