hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75
e-mail: post@hpros.dk

NB! Dette websted er en reserve for webstedet på www.hpros.dk, hvortil henvises


Startside websted Startside udbud Abonnement Om materialesamlingen Links Nyhedsbreve Søg


Udbudsretlig materialesamling

Om cookie, om hvordan man logger ud, og om håndtering af personoplysninger: Se dette link (åbner i nyt vindue)

Problemer med at se dokumenterne eller manglende nyhedsmails? Se løsningen (åbner i nyt vindue)

Om hpros.dk's udbudsretlige
materialesamling

Denne materialesamling blev oprindeligt etableret til afløsning af Klagenævnet for Udbuds tidligere websted, der efter ønske fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reelt blev nedlagt pr. 1. januar 2011. Materialesamlingen er siden blevet ajourført og udbygget, hvilket stadig sker.

Materialesamlingen vedligeholdes til dels i samarbejde med Klagenævnet for Udbud, for så vidt som materialesamlingens resuméer af klagenævnets kendelser er godkendt af klagenævnet.

Klagenævnet for Udbud deltager derimod ikke i udformningen af kommentarerne til kendelserne, og klagenævnet deltager heller ikke i ajourføringen af de dele af materialesamlingen, der ikke angår klagenævnets kendelser.hpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk