Log ind med registreret brugernavn til denne materialesamling for at for at få vist hele materialesamlingens indhold

hpros.dk udbudsret
Indtast brugernavn: Husk mig

Markering i »Husk mig« lægger en såkaldt cookie på brugerens computer.
Denne cookie bevirker, at brugeren slipper for at indtaste brugernavn ved fremtidige indlogninger.
Om cookien og beskyttelse af personlige oplysningerhpros.dk EU-afgørelser 2023 

hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75
e-mail: post@hpros.dk

NB! Dette websted er en reserve for webstedet på www.hpros.dk, hvortil henvises


Startside websted Startside udbud Abonnement Om materialesamlingen Links Nyhedsbreve Søg


Udbudsretlig materialesamling

Om cookie, om hvordan man logger ud, og om håndtering af personoplysninger: Se dette link (åbner i nyt vindue)

Problemer med at se dokumenterne eller manglende nyhedsmails? Se løsningen (åbner i nyt vindue)

Afgørelser 2023 fra EU-domstolen og
Retten i Første Instans

I modsætning til tidligere medtages ikke afgørelser fra Retten i Første Instans,
der vurderes til ikke at have egentlig generel interesse, fordi de er konkrete afgørelser
på grundlag af sagens omstændigheder, eller af andre grunde

EU-domstolens dom af 26. januar 2023, sag C-403/21, NV Construct
EU-domstolens dom af 26. januar 2023, sag C-682/21, HSC Baltic
EU-domstolens dom af 9. februar 2023, sag C-53/22, VZ
Retten i Første Instans' dom af 6. september 2023, sag T-108/22, Sopra Steria Benelux og Unisys Belgium mod Kommissionen
EU-domstolens dom af 7. september 2023, sag C-601/21, Kommissionen mod Polen
EU-domstolens dom af 23. november 2023, sag C-480/22, EVN Business Service m.fl.
EU-domstolens dom af 7. december 2023, sager C-441/22 og C 443/22, Obsjtjina Razgrad
hpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk