Log ind med registreret brugernavn til denne materialesamling for at for at få vist hele materialesamlingens indhold

hpros.dk udbudsret
Indtast brugernavn: Husk mig

Markering i »Husk mig« lægger en såkaldt cookie på brugerens computer.
Denne cookie bevirker, at brugeren slipper for at indtaste brugernavn ved fremtidige indlogninger.
Om cookien og beskyttelse af personlige oplysningerhpros.dk Domme fra EU-domstolen og Retten i Første Instans 2017 

hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75
e-mail: post@hpros.dk

NB! Dette websted er en reserve for webstedet på www.hpros.dk, hvortil henvises


Startside websted Startside udbud Abonnement Om materialesamlingen Links Nyhedsbreve Søg


Udbudsretlig materialesamling

Om cookie, om hvordan man logger ud, og om håndtering af personoplysninger: Se dette link (åbner i nyt vindue)

Problemer med at se dokumenterne eller manglende nyhedsmails? Se løsningen (åbner i nyt vindue)

Afgørelser 2017 fra EU-domstolen og
Retten i Første Instans

I modsætning til tidligere medtages ikke afgørelser fra Retten i Første Instans,
der vurderes til ikke at have egentlig generel interesse, fordi de er konkrete afgørelser
på grundlag af sagens omstændigheder, eller af andre grunde

EU-domstolens dom af 5. april 2017, sag C-298/15, Borta
EU-domstolens dom af 5. april 2017, sag C-391/15, Marina del Mediterráneo
Retten i Første Instans' kendelse af 21. april 2017, sag T-158/17 R, Post Telecom mod EIB
EU-domstolens dom af 4. maj 2017, sag C-387/14, Esaprojekt
EU-domstolens dom af 11. maj 2017, sag C-131/16, Archus og Gama
EU-domstolens dom af 8. juni 2017, sag C-296/15, Medisanus
Retten i Første Instans' dom af 4. juli 2017, sag T-392/15, European Dynamics Luxembourg SA mfl. mod ERA
EU-domstolens dom af 13. juli 2017, sag C-701/15, Malpensa Logistica Europa
EU-domstolens dom af 13. juli 2017, sag C-76/17, Ingsteel og Metrostav
EU-domstolens dom af 14. september 2014, sag C-223/16, Casertana Costruzioni
Retten i Første Instans' kendelse af 26. september 2017, sag T- 579/17 R, Wall Street Systems UK Ltd mod Den Europæiske Centralbank (ECB)
EU-domstolens dom af 5. oktober 2017, sag C-567/15, LitSpecMit
EU-domstolens dom af 19. oktober 2017, sag C-198/16 P, Agriconsulting Europe mod Kommissionen
EU-domstolens dom af 6. december 2017, sag C-408/16, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere
EU-domstolens dom af 20. december 2017, sag C-677/15 P, EUIPO mod European Dynamics Luxembourg mfl.
EU-domstolens dom af 20. december 2017, sag C-178/16, Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani og RTI Mantovani e Guerratohpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk