hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75
e-mail: post@hpros.dk

NB! Dette websted er en reserve for webstedet på www.hpros.dk, hvortil henvises


Startside websted Startside udbud Abonnement Om materialesamlingen Links Nyhedsbreve Søg


Udbudsretlig materialesamling

Om cookie, om hvordan man logger ud, og om håndtering af personoplysninger: Se dette link (åbner i nyt vindue)

Problemer med at se dokumenterne eller manglende nyhedsmails? Se løsningen (åbner i nyt vindue)

Om KOFA og indlæggelsen af
visse afgørelser fra KOFA

Begyndt indlæggelse af henvisninger til udvalgte afgørelser fra KOFA
KOFA er det norske klagenævn for udbud, se nærmere nedenfor.
I april 2016 er på forsøgsmæssig basis begyndt indlæggelse i materialesamlingen af henvisninger til udvalgte afgørelser fra KOFA med  resuméer og kommentarer og med sædvanlige links gennem venstre spalte på materialesamlingens forside. Dette har været nærliggende fra materialesamlingens start, men er ikke blevet til noget før.

Om KOFA
KOFA's fulde betegnelse er »Klagenemnda for offentlige anskaffelser«. KOFA's sammensætning, funktion og regelgrundlag fremgår af KOFA's websted www.kofa.no. Webstedet indeholder også KOFA's afgørelser og årsberetninger m.m.

KOFA's opgave
Er at træffe afgørelser i form af rådgivende udtalelser med hensyn til, om reglerne om offentlige kontrakter er overholdt, og eventuelt også med hensyn til, om en ordregiver er erstatningsansvarlig for overtrædelse af disse regler.
Desuden har KOFA kompetence til at pålægge ordregiverne en sanktion, kaldet et gebyr, i anledning af udbudspligtige anskaffelser uden udbud. (Denne kompetence, som KOFA også har haft tidligere, har været afskaffet, men er genindført pr. 1. januar 2017).

En del af KOFA's afgørelser kan have interesse i Danmark
KOFA's funktion minder meget om Klagenævnet for Udbuds funktion. Uanset at Norge ikke er medlem af EU, er Norge er tydeligvis traktatmæssigt forpligtet til at følge udbudsdirektiverne. De er implementeret i Norge ved forskellige retsforskrifter, som KOFA's websted har henvisninger til. Selvom KOFA's afgørelser umiddelbart har reference til disse retsforskrifter, angår en væsentlig del af afgørelserne reelt forståelsen af udbudsdirektiverne. Sådanne afgørelser kan have interesse set fra en dansk synsvinkel, også som følge af den kulturelle nærhed mellem Danmark og Norge med deraf følgende ligheder i tankegang.

Andre af KOFA's afgørelser angår nationale norske regler
De omtalte norske retsforskrifter indeholder også regler, der ikke følger af udbudsdirektiverne. KOFA's afgørelser om anvendelsen af sådanne regler har derfor mindre interesse uden for Norge, men kan dog efter omstændighederne have en vis interesse.hpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk