Log ind med registreret brugernavn til denne materialesamling for at for at få vist hele materialesamlingens indhold

hpros.dk udbudsret
Indtast brugernavn: Husk mig

Markering i »Husk mig« lægger en såkaldt cookie på brugerens computer.
Denne cookie bevirker, at brugeren slipper for at indtaste brugernavn ved fremtidige indlogninger.
Om cookien og beskyttelse af personlige oplysningerhpros.dk Domme fra EU-domstolen og Retten i Første Instans 2013 

hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75
e-mail: post@hpros.dk

NB! Dette websted er en reserve for webstedet på www.hpros.dk, hvortil henvises


Startside websted Startside udbud Abonnement Om materialesamlingen Links Nyhedsbreve Søg


Udbudsretlig materialesamling

Om cookie, om hvordan man logger ud, og om håndtering af personoplysninger: Se dette link (åbner i nyt vindue)

Problemer med at se dokumenterne eller manglende nyhedsmails? Se løsningen (åbner i nyt vindue)

Afgørelser 2013 fra EU-domstolen og
Retten i Første Instans

Retten i Første Instans' dom af 29. januar 2013, sager T-339/10 og T-532/10, Cosepuri Soc. Coop. pA mod EFSA
Retten i Første Instans' dom af 24. april 2013, sag T-32/08, Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen
EU-domstolens dom af 8. maj 2013, sager C-197/11 og C-203/11, Libert mfl.
Retten i Første Instans' dom af 6. juni 2013, sag T-668/11, VIP Car Solutions SARL mod Europa-Parlamentet
EU-domstolens dom af 13. juni 2013, sag C-386/11, Piepenbrock
EU-domstolens dom af 4. juli 2013, sag C-100/12, Fastweb
EU-domstolens dom af 12. september 2013, sag C-526/11, IDV
EU-domstolens dom af 10. oktober 2013, sag C-94/12, Swm Construzioni og Mannochi Luigino
EU-domstolens dom af 10. oktober 2013, sag C-336/12, Manova
Retten i Første Instans' dom af 15. oktober 2013, sag T-638/11, European Dynamics Belgium SA mfl. mod EMA
Retten i Første Instans' dom af 28. november 2013, sag T-424/12, Gaumina mod EIGE
EU-domstolens dom af 5. december 2013, sag C-561/12, Nordecon og Rambøll
Retten i Første Instans' dom af 13. december 2013, sag T-165/12, European Dynamics Luxembourg SA mod Kommissionen

 

 

 

 

 

 hpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk