Log ind med registreret brugernavn til denne materialesamling for at for at få vist hele materialesamlingens indhold

hpros.dk udbudsret
Indtast brugernavn: Husk mig

Markering i »Husk mig« lægger en såkaldt cookie på brugerens computer.
Denne cookie bevirker, at brugeren slipper for at indtaste brugernavn ved fremtidige indlogninger.
Om cookien og beskyttelse af personlige oplysningerhpros.dk Klagenævnet for Udbuds kendelser 2014 

hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75
e-mail: post@hpros.dk

NB! Dette websted er en reserve for webstedet på www.hpros.dk, hvortil henvises


Startside websted Startside udbud Abonnement Om materialesamlingen Links Nyhedsbreve Søg


Udbudsretlig materialesamling

Om cookie, om hvordan man logger ud, og om håndtering af personoplysninger: Se dette link (åbner i nyt vindue)

Problemer med at se dokumenterne eller manglende nyhedsmails? Se løsningen (åbner i nyt vindue)

Kendelser afsagt af Klagenævnet for Udbud i 2014

6. januar 2014. KMD A/S mod Aalborg Kommune (håndhævelsesloven)
6. januar 2014. Damasec IAG JV mod Udenrigsministeriet (aktindsigt)
8. januar 2014. Kinnarps A/S mod Region Hovedstaden (klagefrist og klageadgang)
28. januar 2014. MT Højgaard A/S og Züblin A/S mod Banedanmark (forsyningsvirksomhedsdirektivet, opsættende virkning)
28. januar 2014. Adams Transport ApS mod Udenrigsministeriet (udbudsdirektivet)
29. januar 2014. Axiell Danmark A/S mod Kombit A/S (udbudsdirektivet)
31. januar 2014. Avaleo ApS mod Vejle Kommune (udbudsdirektivet)
4. februar 2014. UAB Tauro Zenklas mod Vejdirektoratet (udbudsdirektivet, erstatning)
10. februar 2014. Sønderborg Affald A/S mod Affaldsregion Nord I/S (udbudspligt)
24. februar 2014. Cafax Gruppen A/S mod DONG Energy Oil & Gas A/S (forsyningsvirksomhedsdirektivet)
3. marts 2014. BSN Medical AB mod Region Sjælland (udbudsdirektivet)
6. marts 2014. G4S Security Service A/S mod Region Syddanmark (almindelige traktatprincipper)
7. marts 2014. Triolab A/S mod Region Midtjylland (udbudsdirektivet)
11. marts 2014. HSHansen A/S mod Bygningsstyrelsen (udbudsdirektivet)
21. marts 2013. Dansk Byggeri mod Viborg Kommune (tilbudslovens afsnit I)
1. april 2014. Damasec IAG JV mod Udenrigsministeriet (forsvars- og sikkerhedsdirektivet)
9. april 2014. EFG Bondo mod Region Hovedstaden (udbudsdirektivet, erstatning)
11. april 2014. Sigma Entreprise A/S mod Rudersdal Kommune (udbudsdirektivet)
24. april 2014. A2Z Turnkey A/S mod Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet (tilbudslovens afsnit II)
28. april 2014. Henning Larsen Architects A/S mod Region Syddanmark (klageadgang)
29. april 2014. Scandinavian Air Ambulance Holding AB og Scandinavian MediCopter AB mod Region Midtjylland (udbudsdirektivet, klageadgang)
2. maj 2014. Eurographic Danmark A/S mod Ministeriet for Børn og Undervisning (udbudsdirektivet, aktindsigt)
5. maj 2014. Dansk Byggeri mod Sønderborg Kommune (aktindsigt)
6. maj 2014. Dubex A/S mod Moderniseringsstyrelsen (udbudsdirektivet)
7. maj 2014. DUBA-B8 A/S mod DONG Energy Oil & Gas A/S (erstatning)
8. maj 2014. Abena A/S mod Slagelse Kommune (udbudsdirektivet)
20. maj 2014. Maxys A/S og Solid Software Development ApS mod Region Sjælland (udbudsdirektivet, erstatning)
21. maj 2014. Svenningsens Maskinfabrik A/S mod Forsvarets Materieltjeneste (udbudsdirektivet + erstatning)
3. juni 2014. Danstruct A/S mod Aarhus Universitet (tilbudslovens afsnit I)
17. juni 2014. GN ReSound mod Amgros I/S (udbudsdirektivet)
18. juni 2014. Unitron AB mod Amgros I/S (udbudsdirektivet)
19. juni 2014. Phonak Danmark A/S mod Amgros I/S (udbudsdirektivet)
25. juni 2014. Sønderborg Affald I/S mod Affaldsregion Nord I/S v/Dansk Affald A/S og Provas Holding A/S (forlængelse af frist for ophør af kontrakt og supplerende økonomisk sanktion)
26. juni 2014. AV Form A/S mod Kalundborg Kommune (miniudbud under udbudsdirektivet)
27. juni 2014. Ulefos NV A/S mod Esbjerg Forsyning A/S (udbudsdirektivet)
1. juli 2014. Havnens Skibsreparationer A/S og Nettobådene A/S mod Trafikselskabet Movia (forsyningsvirksomhedsdirektivet)
3. juli 2014. HHM A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen (tilbudslovens afsnit I)
8. juli 2014. Computerworld Denmark mod Statens IT (aktindsigt)
9. juli 2014. Attendo A/S mod Holbæk Kommune (udbudsdirektivet og generelle traktatprincipper)
18. juli 2014. Kontech A/S og ES Stålindustri ApS mod Boligorganisationen Tårnbyhuse (udbudsdirektivet)
28. juli 2014. BEKEY A/S mod Greve Kommune (udbudsdirektivet)
29. juli 2014. TEAM OPP v/ DEAS A/S mod Region Midtjylland (udbudsdirektivet, opsættende virkning)
6. august 2014. Mermaid A/S mod Midttrafik (forsyningsvirksomhedsdirektivet)
7. august 2014. Roche Diagnostics A/S mod Region Sjælland (udbudsdirektivet, opsættende virkning)
13. august 2014. Steria A/S mod SKAT (udbudsdirektivet, opsættende virkning)
18. august 2014. MT Højgaard A/S og Züblin A/S mod Banedanmark (forelæggelse for EU-domstolen)
25. august 2014. Konsortiet 1. NCC Construction Danmark A/S og 2. Krüger A/S mod Hillerød Spildevand A/S (udbudsdirektivet, opsættende virkning)
19. september 2014.  Maxys A/S mod Københavns Kommune (tilbudslovens afsnit II
26. september 2014. Falck Danmark A/S mod Region Syddanmark (udbudsdirektivet, opsættende virkning)
30. september 2014. Hass & Berg A/S mod Erhvervsakademi Aarhus (udbudsdirektivet)
3. oktober 2014. H.  Skjøde Knudsen A/S mod Bygningsstyrelsen (udbudsdirektivet)
6. oktober 2014. Expromo A/S mod Odder Kommune (tilbudslovens afsnit II)
9. oktober 2014. ATKI A/S mod Rigspolitiet (udbudsdirektivet)
14. oktober 2014. Grontmij A/S mod Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (udbudsdirektivet)
15. oktober 2014. Saferoad RRS GmbH mod Vejdirektoratet (udbudsdirektivet og generelle traktatprincipper m.m.)
29. oktober 2014. HHM A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen (tilbudslovens afsnit I, erstatning)
31. oktober 2014. Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. mod Vejdirektoratet (udbudsdirektivet)
31. oktober 2014. Begæring fra Falck Danmark A/S om aktindsigt efter offentlighedsloven i Region Syddanmarks sag om udbud af ambulancekørsel m.m.
3. november 2014. Smart Home ApS mod Københavns Kommune (udbudsdirektivet)
3. november 214. Begæring fra Danmarks Radio om aktindsigt i sagen Falck Danmark A/S mod Region Syddanmark
3. november 2014. Begæring fra Jydske Vestkysten om aktindsigt i sagen Falck Danmark A/S mod Region Syddanmark
4. november 2014. HSHansen A/S mod Bygningsstyrelsen (udbudsdirektivet, erstatning)
18. november 2014. Claus Tingstrøm A/S mod Banedanmark (almindelige traktatprincipper)
18. november 2014. AV Form A/S mod Skive Kommune (udbudsdirektivet, opsættende virkning)
2. december 2014. A-Vask A/S mod Høje-Taastrup Kommune (almindelige traktatprincipper)
8. december 2014. Konsortiet 1. NCC Construction Danmark A/S og 2. Krüger A/S mod Hillerød Spildevand (udbudsdirektivet)
10. december 2014. Human Care ApS mod Brøndby Kommune (almindelige traktatprincipper)
12. december 2014. Environment Solutions ApS mod Danish Emergency Management Agency (Beredskabsstyrelsen, udbudsdirektivet)
15. december 2014. BSN Medical AB mod Region Sjælland (udbudsdirektivet, erstatning)
16. december 2014. Handicare Auto A/S mod Ringkøbing-Skjern Kommune (udbudsdirektivet og almindelige traktatprincipper)
17. december 2014. Business Consult International v/ Kurt Krogsgaard (udbudsdirektivet)
19. december 2014. GEO mod Vejdirektoratet (udbudsdirektivet)

Til toppenhpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk