hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75
e-mail: post@hpros.dk

NB! Dette websted er en reserve for webstedet på www.hpros.dk, hvortil henvises


Startside websted Startside mangler Om materialesamlingen Links Nyhedsbreve Forkortelser Søg


Materialesamling om mangler ved fast ejendom

Problemer med at se dokumenterne eller manglende nyhedsmails? Se løsningen (åbner i nyt vindue)

Resuméer med kommentarer
vedrørende domme
om mangler ved fast ejendom 2014

Ugeskrift for Retsvæsen 2014 s. 301 V
Østre Landsrets dom af 7. april 2014 i sag 20. afd. B-1159-13
Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling 2014 s. 40 V
Ugeskrift for Retsvæsen 2014 s. 2212 V
Højesterets dom af 6. november 2014, Ugeskrift for Retsvæsen 2015 s. 498 H
Højesterets dom af 15. december 2014 i sag 155/2013, Ugeskrift for Retsvæsen 2015 s. 962 Hhpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk